VESTİBÜLER REHABİLİTASYON

VESTİBÜLER REHABİLİTASYON NEDİR ?

Vestibüler Rehabilitasyon; vestibuler patolojiye bağlı oluşan semptomların tedavisi amacıyla uygulanan egzersiz programıdır.

Hastanın beynindeki adaptif ve kompansatuar mekanizmaları aktive etmek amacıyla vestibüler rehabilitasyon uygulanır. Başlıca uygulanan hastalıklar, vestibüler hipofonksiyon ve benign paroksismal pozisyonel vertigodur. Spesifik ve spesifik olmayan tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Spesifik tedavi yöntemleri arasında habitüasyon, adaptasyon, substitüsyon ve otolitlerin yeniden pozisyonlandırılması gelirken, spesifik olmayan metotlar arasında endurans egzersizleri, yürüme ve denge ile ilgili spesifik kas gruplarının güçlendirilmesi gelmektedir.

Vestibüler Rehabilitasyonda Amaç ;

Akut ve geriye dönüştürülebilen defisitleri çözmek,geriye dönüştürülemeyen defisitleri ise kompanse etmek,kronik olanların ise hareket kabiliyetini arttırmaktır. Evde fizyoterapi hizmeti alarak hastane yolundaki sıkıntı ve olası ataklardan kurtulabilirsiniz.

Vestibüler Rehabilitasyon Kompenentleri

 • Hasta eğitimi
 • Dengeyi düzeltme
 • Hareketle oluşan semptomların  iyileştirilmesi
 • Genel koşulları düzenleme
 • Fonksiyonel yetersizliği azaltma
vestibüler rehabilitasyon

Vestibüler Rehabilitasyonun Endikasyonları

 • Benign paroksismal pozisyonel vertigo(BPPV)
 • Unilateral veya bilateral vestibuler kayıp
 • Posttravmatik  vertigo
 • Multifaktöriyel dengesizlik
 • Anormal VOR ( vestibulo- oküler refleks) in ortaya çıktığı durumlar
 • Meniere Sendromu

Vestibüler Rehabilitasyon Kontraendikasyonları

 • Meniere hastalığının akut fazında vestibuler rehabilitasyon kontraendikedir.
 • Santral vestibuler lezyonlarda ,görsel veya proprioseptif problemlerde rehabilitasyondan faydalanım daha azdır.
 • Psikolojik durum veya sekonder hastalığı olan hastalarda tedaviye cevap alınamamaktadır.

Denge Nedir ?

Denge ; destek tabanı üzerindeki  kütle merkezini koruma yeteneği olarak tanımlanır.

Denge birden fazla sistemden oluşan karmaşık yapıdır .  Bu sistemler ; çevreden gelen inputları koordine etmek için ,merkezi sinir sistemi motor output oluşturmak, sonucunda  dik kalmayı sağlamak için   kusursuz ve otomatik bir şekilde etkileşim içinde bulunurlar.

Postural kontrol; dinamik modda denge ile ilgilidir.

POSTURAL KONTROL NEDİR?

Uzayda ya da boşlukta, vücudumuzun birbiriyle ilişkili olan bölümleri arasında hizalayarak stabilite /oryantasyonun sürdürülmesi yeteneğidir.

DENGE KOMPONENTLERİ NELERDİR ?

1-DUYU

 • Destek tabanına göre vücut pozisyonunu algılamak.

2- MOTOR

 • Koordineli vücut hareketlerini yürütmek.

3-MERKEZİ ADAPTASYON

 • Görev koşullarına uygun duysal inputları ve vücut hareketlerini kullanmak.

VESTİBÜLER REHABİLİTASYONDA DUYSAL İNPUTLAR

VESTİBÜLER REHABİLİTASYONDA PROPRİOSEPSİYON

 • Destek yüzeyine ilişkin vücut pozisyonu
 • Sabit destek yüzeyiyle hakim olmak .
 • Hareketli ya da uyumlu yüzeylerde etkisizdir.

VESTİBÜLER REHABİLİTASYONDA GÖRME(VISION)

 • Etraftaki objelere ilişkin baş ya da gözpozisyonlarıdır.
 • Stabil çevre ya da stabil olmayan yüzey ile görme hakim olur.
 • Hareket eden objelerde etkisizdir.

MERKEZİ ADAPTASYON

 • En doğru bilgiyi veren duyusal input ya da inputları ayırır/seçer.
 • Dengeyi düzeltmek için en etkili hareket paterni ya da patern kombinasyonunu seçer/belirler.
VESTİBÜLER REHABİLİTASYON
Call Now ButtonHEMEN ARA